Thứ Tư , Tháng Một 22 2020
Home / TRUYỆN NGẮN / Nghệ thuật sống

Nghệ thuật sống

Đàn bà khờ dại đáng yêu?

Một lần người phụ nữ cầu xin Chúa Trời hãy ban cho cô sắc đẹp và sự khờ dại. Con cầu sắc đẹp để làm gì? – Chúa Trời hỏi. Dạ, để được đàn ông yêu – Người phụ nữ đáp. Thế còn sự khờ dại? Dạ thưa, để con ...

Read More »
  • Z Chia sẻ