Thứ Hai , Tháng Một 20 2020
Home / THỦ THUẬT / Thủ thuật Tin học / Tổng hợp code tạo màu sắc trong mục comment winrar

Tổng hợp code tạo màu sắc trong mục comment winrar

Phần comment trong winrar thường ít ai để ý đến, nhưng một số bạn có thể sẻ cần. Bài viết này xin được chia sẻ với các bạn một số code mình sưu tầm được. 

[0;2;37;33m
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@################################@
@# COMMENT TEXT TEST #@
@################################@
@# For showing you how we can #@
@# ---------------------------- #@
@# block the Text Comment #@
@# ---------------------------- #@
@# with some colors... #@
@# ---------------------------- #@
@# The small code isn't my, #@
@# ---------------------------- #@
@# I've uncovered it alone #@
@# ---------------------------- #@
@# and then I wanna write this #@
@# ---------------------------- #@
@# small tutorial #@
@# ---------------------------- #@
@# for those guys that #@
@# ---------------------------- #@
@# don't know... #@
@###############Fractal-Impact###@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


=====================================
SUGGEST] BEFORE YOU HAVE TO KNOW THIS
=====================================
When you want to put the comment 
on the file.RAR, I suggest to write it
before with the Wordpad or other
text program, then copy and paste on
Comment Window (ALT + M) of WinRAR...
Or save the Comment_File.txt
on you're computer and after again 
in the Comment Window, click:
Load Comment From File a nd browse
your file txt.
But the first way is more better...

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

===========================================
TUTO] About How we can block the Text......
===========================================
That's simple,
as you can see, at the top of this TXT
there is a small code 
like this---> [0;2;37;33m 
You've to copy & paste in the first 
line at the top of your comment and 
click OK.
This code, block the text comment with 
the dark yellow text and bacground balck...
When the text comment is blocked you cannot
copy it...

--------------------
Colors Packs Codes 1
=====================================================
SOME CODES FOR CHANGE THE COLORS OF TEXT & BACKGROUND
=====================================================
White on BG Black..........: [0;1;37m
Grey on BG Black...........: [0;1;37;30m
Red on BG Black............: [0;1;37;31m
Matrix Green on BG Black...: [0;1;37;32m
Yellow on BG Black.........: [0;1;37;33m
Blue on BG Black...........: [0;1;37;34m
Fuxia on BG Black..........: [0;1;37;35m
Celestial on BG Black......: [0;1;37;36m

=============================================
SAME COLORS ABOVE, BUT THE TEXT ARE MORE DARK
=============================================
[0;2;37m
[0;2;37;30m <<--- Hide text with black BG LOL
[0;2;37;31m
[0;2;37;32m
[0;2;37;33m
[0;2;37;34m
[0;2;37;35m
[0;2;37;36m

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

--------------------
Colors Packs Codes 2
======================================================
WITH THE CODES BELOW, YOU CAN CHANGE THE COLORS OF:
TEXT,ONLY BACKGROUND ABOUT THAT PART WHERE IS THE TEXT, 
AND BACKGROUND
======================================================
White Text, Red for the part of Text & BG Black:
[0;1;37;41m

White Text, Green for the part of Text & BG Black:
[0;1;37;42m

White Text, Yellow for the part of Text & BG Black:
[0;1;37;43m <<--- Bad colors Composition 
[0;3;37;43m <<--- But this is better, with Grey Text

White Text, Blue for the part of Text & BG Black:
[0;1;37;44m

White Text, Rose for the part of Text & BG Black:
[0;1;37;45m

White Text, celestial for the part of Text & BG Black:
[0;1;37;46m

Grey Text, White for the part of Text & BG Black:
[0;3;37;47m

=========================================
OTHERS COLORS ABOUT THE COMPOSITION ABOVE
BUT WITH MORE DARK TEXT
=========================================
[0;2;37;41m
[0;2;37;42m
[0;2;37;44m
[0;2;37;45m
[0;2;37;46m

+-----------------------------------------+
|=========================================|
|Tutorial by Fractal-Impact.deviantART.com|
|=========================================|
+-----------------------------------------+

File mình đã tạo các bạn tải về ở link bên dưới nhé:

https://thanhblog.info/aleo-flash-intro-banner-maker-tao-banner-flash-chuyen-nghiep.html

Chúc các bạn thành công!

Đánh giá bài viết

Bình luận bằng Facebok

bình luận

Check Also

Cách tạo file host mới cho win 8 7 XP nếu xoá nhầm

Cách tạo file host mới cho win 8 7 XP nếu xoá nhầm, tải file ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *