Thứ Năm , Tháng Mười Một 21 2019
Home / THỦ THUẬT / Thủ thuật Tin học / [Thủ thuật] Xếp danh sách và bảng theo thứ tự Alphabe trong Microsoft Word

[Thủ thuật] Xếp danh sách và bảng theo thứ tự Alphabe trong Microsoft Word

Microsoft Word giúp bạn dễ dàng sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, cho dù văn bản đó là của riêng nó, trong một danh sách hay một phần của bảng.

Sắp xếp văn bản theo thứ tự bảng chữ cái hoạt động giống như cách văn bản nằm trong các đoạn riêng biệt hoặc một danh sách thực tế (có dấu đầu dòng hoặc được đánh số). Một điều cần lưu ý, Word chỉ có thể xử lý phân loại một danh sách cấp độ duy nhất. Nếu bạn sắp xếp danh sách có nhiều cấp độ, nó vẫn sắp xếp mọi dòng theo thứ tự bảng chữ cái và có thể sắp xếp lại toàn bộ danh sách của bạn.

Đầu tiên, chọn văn bản bạn muốn sắp xếp. Ở đây, với dẫn dụ chỉ sử dụng văn bản mà mỗi từ là đoạn riêng của nó, nhưng thủ tục là như nhau nếu bạn chọn các mục trong một danh sách có dấu đầu dòng hoặc được đánh số.


Chuyển sang tab “Home” trên Ribbon của Word, sau đó nhấp vào nút “Sort”.


Thao tác này sẽ mở cửa sổ Sort Text. Trong tùy chọn Sort By, chọn “Paragraphs” từ menu thả xuống đầu tiên, sau đó chọn “Text” từ menu thả xuống “Type”. Nhấp vào tùy chọn “Ascending” để sắp xếp từ A đến Z hoặc “Descending” để sắp xếp từ Z đến A. Khi bạn đã thiết lập xong, hãy nhấp vào nút “OK”.


Và như thế, văn bản của bạn được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.


Hãy xem một ví dụ khác. Mỗi mục trong danh sách của bạn có nhiều từ và bạn muốn sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái theo thứ gì đó khác với ví dụ đầu tiên. Ví dụ danh sách các tên sẽ sắp xếp theo họ thay vì tên đầu tiên.

Chọn văn bản của bạn.


Chuyển sang tab “Home” trên Ribbon của Word, sau đó nhấp vào nút “Sort”.


Trong cửa sổ Sort Text, nhấp vào nút “Options”.


Trong cửa sổ Sort Options, chọn tùy chọn “Other”. Trong hộp bên phải của nó, xóa bất kỳ ký tự hiện có, và sau đó nhấn phím cách (Spacebar) một lần. Nhấp vào “OK” khi bạn hoàn tất.


Trở lại cửa sổ Sort Text, chọn “Word 2” từ danh sách thả xuống “Sort By”, và sau đó nhấp vào nút “OK”.Đây là kết quả:


Bạn thậm chí có thể sắp xếp theo nhiều từ trong một lần. Giả sử bạn có một danh sách sắp xếp họ trước, như trong hình dưới đây.


Bạn muốn sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái đó theo họ, nhưng sau đó bạn cũng muốn làm bảng chữ cái thứ hai theo tên. Không vấn đề gì. Sau khi chọn danh sách của bạn, nhấn nút “Sort” trên Ribbon một lần nữa.

Trong cửa sổ Sort Text, chọn “Word1” từ menu thả xuống “Sort by”, rồi chọn “Word 2” từ menu thả xuống “Then by” ” đầu tiên. (Thậm chí còn có chỗ cho một lớp khác ở dưới đó nếu bạn cần nó.)

Khi bạn hoàn thành, bạn đã có một danh sách được sắp xếp độc đáo trông giống như thế này.


Xắp xếp trong một bảng

Giả sử bạn có một bảng và bạn muốn sắp xếp thứ tự các hàng theo văn bản trong một cột cụ thể. Trong trường hợp ở đây, ví dụ đang sử dụng một bảng với một số thông tin về các thành phố khác nhau, và bảng chữ cái về State là cột thứ tư.Đầu tiên, chọn toàn bộ bảng.


Chuyển sang tab “Home” trên Ribbon của Word, sau đó nhấp vào nút “Sort”.

Trong cửa sổ Sort, trong menu thả xuống “Sort by”, chọn cột bạn muốn sắp xếp. Trong trường hợp này, chọn “State”.

Nếu bạn muốn thêm cấp thứ hai của sắp xếp (ví dụ sắp xếp theo thành phố sau khi sắp xếp theo tiểu bang hoặc tỉnh), bạn có thể chọn từ menu thả xuống “Then by”.
Nhấp vào “OK” khi bạn đã thiết lập xong.


Và đây là kết quả

Theo Windows Software

Đánh giá bài viết

Bình luận bằng Facebok

bình luận

Check Also

Cách tạo file host mới cho win 8 7 XP nếu xoá nhầm

Cách tạo file host mới cho win 8 7 XP nếu xoá nhầm, tải file ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *