Thứ Hai , Tháng Hai 17 2020
Home / Tag Archives: The file “iTunes Library.itl” cannot be read’

Tag Archives: The file “iTunes Library.itl” cannot be read’

Hướng dẫn Fix lỗi The file “iTunes Library.itl” cannot be read’

Sau khi nâng cấp Apple iTunes và khởi động lại máy tính của mình, bạn nhận được một thông báo lỗi lạ khi khởi động ứng dụng: The file “iTunes Library.itl” cannot be read because it was created by a newer version of iTunes. Tôi đã gặp sự cố với ...

Read More »
  • Z Chia sẻ