Thứ Hai , Tháng Hai 17 2020
Home / Tag Archives: Itel a13 treo logo

Tag Archives: Itel a13 treo logo

Itel a13 Treo Logo – Flash Done

Thấy nhiều anh em dính cây này. Mới up done 1 cây nay chia sẻ file với tools cho ae dính kèo. Hướng dẫn: Cài driver32install.exe(cho máy tính 32bit) hoặc 64insall.exe(cho máy tính 64bit) trong thư mục SPRD_NPI_USBDriver_1.4 Giải nén file RomA13-W507C-6.0-BD-V018-20171220-RELEASE.zip Chạy fileFactoryDownload.exe trong thư mục Tool/Bin > Chọn bánh răng đầu tiên > ...

Read More »
  • Z Chia sẻ