Thứ Sáu , Tháng Mười Một 15 2019
Home / Tag Archives: chia nhỏ sql

Tag Archives: chia nhỏ sql

SQLdumpSplitter Phần mềm chia nhỏ file dữ liệu SQL

Có lẽ việc import dữ liệu vào CSDL mysql quen thuộc với các webmaster, đặc biệt sử dụng phpmyadmin để thực hiện. Khi upload file database để restore lại website khá lớn sẽ mất nhiều thời gian, nhất là khi tốc độ mạng chậm. Thậm chí việc import sẽ không ...

Read More »
  • Z Chia sẻ