Thứ Năm , Tháng Chín 19 2019
Home / THỦ THUẬT / Thủ thuật Tin học / Hướng dẫn Tạo USB Kasperky Rescue Disk diệt Virus

Hướng dẫn Tạo USB Kasperky Rescue Disk diệt Virus

Cũng giống như các phiên bản trước đó, bạn có thể boot Kaspersky Rescue Disk 2018 ISO từ Grub2 và Grub4dos. Nó hỗ trợ khởi động ở cả hai chế độ UEFI và Legacy. Bài viết sau xin được hướng dẫn các bạn tạo Usb boot Kaspersky Rescue Disk 2018 ISO.

Đầu tiên các bạn tiến hành download các File cần thiết

Download Kasperky Rescue Disk (561Mb)
Download Kaspersky Rescue2Usb
Tiếp theo, rất đơn giản, chạy rescue2usb.exe, browse đến file ISO Kasperky Rescue Disk, chọn USB và sau đó Start


Quá trình hoàn thành nghĩa là bạn đã có 1 chiếc USB khởi động được, chứa chương trình diệt virus Kasperky và tiện ích đi kèm như Konqueror để duyệt web, Kaspersky Registry Editor để chỉnh sửa Registry hay quản lý File với Dolphin.

Khởi động lại với tùy chọn boot từ USB –> chọn ngôn ngữ English –> nhấn 1 để đồng ý –> chọn chế độ Graphic Mode

Một vài hình ảnh của chương trình

Tao USB Kasperky Rescue Disk diet Virus - Registry
Tao USB Kasperky Rescue Disk diet Virus - File Manager

Boot trực tiếp từ tệp tin ISO

Nếu bạn đã có Grub2 hoặc Grub4dos đã được cài đặt trên máy tính, bạn có thêm trình đơn vào Grub2 trực tiếp mà không cần phải tạo boot cho USB.

  1. Sao chép tệp tin ISO của Kaspersky Rescue Disk 2018 (krd.iso) vào đường dẫn /data/krd.iso. Bạn có thể đặt thư mục data này trên bất kỳ ổ đĩa.
  2. Mở tệp tin cấu hình và thêm đoạn mã sau:
    • Grub2: /AIO/Menu/Main.cfg:### Start Kaspersky Rescue Disk 2018 menuentry “Kaspersky Rescue Disk 2018″ { set iso_path=”/data/krd.iso” set lang=”en” # en=English; ru=Russian # if [ x$lang != xru ]; then set lang=en; fi # booting ${iso_path} search -s root -f ${iso_path} loopback loop ${iso_path} if cpuid -l; then set _kernel=”k-x86_64″; else set _kernel_=”k-x86″; fi linux (loop)/boot/grub/${_kernel} net.ifnames=0 lang=${lang} dostartx isoloop=krd.iso initrd (loop)/boot/grub/initrd.xz } ### End Kaspersky Rescue Disk 2018
    • Grub4dos: /AIO/Menu/Grub4dos.lst:title Kaspersky Rescue Disk 2018 set iso_path=/data/krd.iso set lang=en # en=English; ru=Russian find –set-root %iso_path% map %iso_path% (0xff) || map –mem %iso_path% (0xff) map –hook set _kernel=k-x86_64 checkrange 0,1 is64bit && set _kernel=k-x86 kernel (0xff)/boot/grub/%_kernel% net.ifnames=0 lang=%lang% dostartx isoloop=krd.iso initrd (0xff)/boot/grub/initrd.xz

Chúc các bạn thành công!

Đánh giá bài viết

Bình luận bằng Facebok

bình luận

Check Also

Cách tạo file host mới cho win 8 7 XP nếu xoá nhầm

Cách tạo file host mới cho win 8 7 XP nếu xoá nhầm, tải file ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *